În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, CADEXPERT NET prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea integrală a principiilor, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

OPERATORUL DE DATE PERSONALE

OPERATORUL pentru datele dumneavoastră personale este SC CADEXPERT NET srl ("CADEXPERT NET"), o companie specializată în furnizarea de soluții software de proiectare, analiză, simulare și vizualizare.

Această Politică de Confidențialitate se aplică informațiilor colectate despre dvs. de către CADEXPERT NET indiferent de modul în care acestea sunt colectate sau stocate și descrie, printre altele, tipurile de informații colectate despre dvs., modul în care informațiile dvs. pot fi utilizate, când pot fi divulgate informațiile dvs., cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. și modul în care informațiile dvs. sunt protejate.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această Politică de Confidențialitate, CADEXPERT NET este un OPERATOR de date (așa cum acest termen este utilizat în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor ("GDPR"), ceea ce înseamnă că noi decidem scopul și mijloacele prelucrării și tipurile de informații de care avem nevoie pentru prelucrare.

Prezenta Politică acoperă informațiile colectate de către CADEXPERT NET prin diverse mijloace de comunicare, incluzând dar fără a se limita la următorul Website: https://www.cadexpert.eu/

DETALII DE CONTACT

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică, puteți să ne contactați prin e-mail la: office@cadexpert.eu sau la adresa: S.C. CADEXPERT NET srl., Str. Nedeleanu Ion, nr. 9, sector 5, Bucuresti, Romania

Coordonatorul nostru pentru protecția datelor personale poate fi contactat la adresa: office@cadexpert.eu

DEFINIȚII

"Informații personale" înseamnă informații despre orice persoană sau de la orice persoană care poate fi identificată direct sau indirect.

"Proces", "Prelucrare" sau "Procesat" înseamnă orice activitate care implică date personale, incluzând, dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea si utilizarea, dezvăluirea prin transmisie, ștergere sau distrugere.

Putem procesa următoarele categorii și tipuri de informații personale despre dvs.:
• Informații personale: numele dvs.;
• detalii demografice: formula de salut, titlul postului, informațiile despre companie și preferințele de limbă.
• Date de contact: adresa de corespondență de afaceri; numărul de telefon și / sau numărul de telefon mobil; adresa de e-mail de afaceri.
• Înregistrări de consimțământ: înregistrări ale oricărui consimțământ pe care l-ați dat, împreună cu data și ora, mijloacele de consimțământ și orice informații conexe (de exemplu, opțiunea de înscriere prin e-mail).
• Informații despre locație: date care descriu locația geografică a dispozitivului dvs. ("Date privind locația").
• Detaliile angajatorului: în cazul în care interacționați cu noi ca angajat al unei companii, informațiile de contact ale angajatorului dvs. (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail), în măsura în care acest lucru este posibil.
• Comentarii și opinii: orice comentarii și opinii pe care doriți să le trimiteți sau publicați în legătură cu CADEXPERT NET pe platformele sociale, inclusiv pe site-uri, forumuri și comunități.

De asemenea, colectăm alte tipuri de informații de la dvs. sau din alte surse, denumite în continuare "Informații despre companii", care pot include, dar nu se limitează la:
• Informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor, cum ar fi datele de utilizare.
• Informații despre locația fizică aproximativă (de exemplu, orașul sau codul poștal) al unui computer sau al unui dispozitiv derivat din adresa IP a unui astfel de computer sau dispozitiv.

CE CATEGORII DE INFORMAȚII PRELUCĂM

Toate informațiile personale colectate și prelucrate de CADEXPERT NET sunt exclusiv din categoria informațiilor de business (numite în continuare ”Business-To-Business” sau ”B2B”). În timpul proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

• datele personale (de exemplu, numele dvs.);
• detaliile de contact ale companiei (de ex. adresa fizică a companiei dvs., adresa dvs. de e-mail pentru companie și telefonul companiei dvs.);
• detalii ale angajatorului dvs.;
• informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru online, cu mediile sociale
• informații comerciale legate de cumpărare, tipul de produse și servicii cumpărate.

SCOPURI PENTRU CARE PUTEM PROCESA INFORMAȚIILE B2B

Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale în conformitate cu legislația aplicabilă, includ:

• Furnizarea de oferte de produse și servicii pentru compania dvs.
• Comunicarea cu dvs. prin orice mijloace privind știrile despre soluțiile și serviciile noastre, precum și feedback despre experiența dvs. de client și/ sau utilizator al produselor și serviciilor noastre.
• Conformitate legală: În conformitate cu legile aplicabile, ne rezervăm dreptul și este posibil să avem obligația de a furniza informații instanțelor judecătorești, legale și autorităților guvernamentale cu privire la orice utilizator al serviciilor atunci când există motive să creadă că utilizatorul încalcă Termenii Utilizați sau legi aplicabile. CADEXPERT NET își rezervă dreptul de a accesa și dezvălui orice informații, date, grafică, video, sunet, fișiere și alte conținuturi create de, furnizate de sau accesate de dvs. ("Conținut") pentru a respecta legile și legislația în vigoare solicitări.

CUM COLECTĂM INFORMAȚIILE

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:

• direct de la dvs. (de exemplu, dacă ne contactați prin telefon, e-mail sau canale media sociale);
• în cursul interacțiunilor noastre cu dvs. (de exemplu, dacă interacționați cu marketingul, vânzările sau asistența pentru clienți sau dacă ne vizitați standul la o expoziție);
• atunci când faceți publice informațiile dvs. personale (de exemplu, dacă faceți un post public despre noi pe social media);
• atunci când descărcați, distribuiți sau utilizați oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
• atunci când interacționați cu orice conținut deținut de o terță parte.
• este posibil să primim informații de la utilizatori despre dvs. de la terțe părți (de exemplu, site-uri de rețele sociale).
• de asemenea, putem reține informații despre dvs. prin simpla evidență a interacțiunilor cu dvs., cum ar fi de ex. detalii despre istoricul achizițiilor.

CADEXPERT NET nu este responsabil pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar despre dvs. în paginile publice ale rețelelor sociale sau prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email sau pe website. De asemenea, această politică nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. companiei CADEXPERT NET.

TEMEIUL LEGAL

În conformitate cu prevederile Art. 6 (1) GDPR prelucrarea datelor personale la CADEXPERT NET se realizează pe baza următoarelor temeiuri legale:
• existența unei relații de natură comercială bazată pe un contract de achiziții sau alte documente comerciale
• existența unei relații contractuale de prestări servicii
• existența unei relații de business bazată pe legitimul nostru interes de a vă furniza soluții și servicii de cea mai bună calitate
• existența unei obligații legale, de natură comercială sau juridică, asociată anumitor tipuri de activități, precum emiterea sau plata unor facturi
• existența unui consimțământ al persoanei vizate, asociat prelucrării de date personale în cadrul negocierii unor oferte sau al unor activități de comunicare directă prin email.

CE INFORMAȚII PARTAJĂM CU TERȚELE PĂRȚI

Este posibil să împărtășim datele dvs. cu partenerii noștri, cum ar fi numele dvs., adresa poștală de afaceri, e-mailul de afaceri sau alt identificator, după cum partenerii noștri pot să colecteze informații și direct de la dvs.

Putem divulga informațiile dvs. de utilizator către: autoritățile juridice și de reglementare; consultanți externi; orice parte, dacă este necesar, în legătură cu procedurile judiciare; orice parte necesară pentru cercetarea, detectarea sau prevenirea infracțiunilor; orice cumpărător al serviciilor noastre de afaceri; și alți furnizori terți de publicitate sau de conținut utilizați în Servicii.

În cazul în care informațiile de pe website conțin legături către alte site-uri sau parteneri, celelalte site-uri sau parteneri pot avea practici de informare diferite de ale noastre. Trebuie să consultați întotdeauna politica de confidențialitate a terților pentru a afla cum este protejată confidențialitatea datelor dvs..

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

CADEXPERT NET nu transferă informațiile dvs. personale către alte locații din alte țări.
În calitatea sa de furnizor de soluții și servicii software CADEXPERT NET poate avea o serie de relații comerciale cu producători și furnizori de servicii internaționali. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane.

Dacă aveți orice întrebare sau nedumerire legată de practicile de confidențialitate ale CADEXPERT NET, vă rugăm să ne contactați direct la office@cadexpert.eu  și vom răspunde într-un termen de 30 de zile, pentru solicitările rezonabile.

SECURITATEA DATELOR

CADEXPERT NET a implementat măsuri de securitate pentru a vă proteja informațiile de client sau partener. Toate informațiile ce conțin date personale sunt criptate și stocate local. Toate arhivele și copiile de rezervă sunt criptate și stocate în locurile de siguranță. Toate comunicările cu partenerii noștri cu privire la datele personale sunt securizate prin atașarea fișierelor protejate prin parolă, unde parola este transferată prin e-mail separat sau prin SMS.

Rețineți că transmiterea informațiilor prin Internet nu este complet sigură. CADEXPERT NET nu poate garanta securitatea datelor dvs. transmise prin intermediul internetului. Orice transmitere de date este pe propriul dvs. risc și sunteți responsabil pentru a vă asigura că informațiile personale B2B sunt trimise în siguranță.

PRECIZIA DATELOR

Facem demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale sunt corecte și, dacă este necesar, actualizate. Vă putem contacta pentru a vă asigura că informațiile despre utilizator sunt actualizate și exacte. Ne puteți contacta la office@cadexpert.eu oricând, pentru a vă exercita drepturile legate de exactitatea datelor.

MINIMIZAREA DATELOR

Facem demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale pe care le procesăm sunt limitate la ceea ce este în mod absolut strict necesar în legătură cu scopurile stabilite în această politică sau când este necesar să vă furnizeze servicii sau să acceseze și să utilizeze produsele și serviciile.

REȚINEREA DATELOR

CADEXPERT NET păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate CADEXPERT NET sunt stocate în cadrul sistemelor interne sau furnizorilor de stocare în cloud în cadrul Uniunii Europene.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CADEXPERT NET conform celor descrise în prezentul document;
 dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CADEXPERT NET cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CADEXPERT NET a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
    • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
    • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
    • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
    • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
    • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
    • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CADEXPERT NET să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
    • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
    • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
    • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
     - persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
     • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit
     • dreptul ca aceste date să fie transmise de către CADEXPERT NET către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
    • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al CADEXPERT NET sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CADEXPERT NET poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
    • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 dreptul de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

Este posibil să solicităm dovada sau necesitatea de a vă verifica identitatea înainte de a putea pune în aplicare aceste drepturi.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

CADEXPERT NET poate schimba din când în când această politică, pentru a reflecta modificările aduse politicilor noastre de confidențialitate a datelor și colectarea de informații cu caracter personal. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate va fi postată pe site-ul nostru la https://www.cadexpert.eu/politica-de-confidentialitate 

Vă încurajăm să verificați această Politică de confidențialitate pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune.

Fiind de acord cu prezentul document "Politica de confidentialitate", utilizatorii isi asuma in totalitate eventualele riscuri.

Cine suntem:

CADexpert NET este o companie romaneasca privata cu capital integral romanesc.
Competenta de baza a companiei este expertiza in solutiile CAD, BIM, Vizualizare si de Project Management specializat, pe care specialistii nostri le testeaza si implementeaza de peste 25 de ani in diverse domenii industriale si civile.
Oferim clientilor nostri solutii CAD 2D/3D, BIM, Vizualizare si de Project Management personalizate, indiferent de complexitate - licentiere software si servicii conexe – testate si adaptate fiecarui domeniu de activitate.
Solutiile oferite de noi respecta intotdeauna principiul eficientei economice, sunt concepute sa evite risipa resurselor financiare si au in vedere profitabilitatea in timp cat mai scurt pentru clienti. Prin munca noastra intelegem sa devenim parteneri si sa ne asociem cu clientul in asumarea responsabilitatilor lui.
Ne diferentiem prin promptitudinea, flexibilitatea si calitatea serviciilor oferite: consultanta, suport si instruire personalizata.
Suntem orientati pe rezultate si consideram ca avem obligatia sa ne tratam corect si responsabil toti partenerii si clientii si sa actionam in scopul beneficiului comun, intrucat avem convingerea ca doar succesul obtinut in echipa dureaza in timp.

Termeni si conditii

Abonare newsletter

Sunt de acord cu Termenii și condițiile